História a vývoj Vydavateľstva SPEKTRUM STU

Predchodcom dnešného Vydavateľstva SPEKTRUM STU bolo Edičné stredisko. Jeho základy siahajú až do roku 1948, keď bola zriadená reprodukčná a planografická dielňa pri Katedre geodézie Odboru špeciálnych náuk. Táto dielňa bola v roku 1959 už pod názvom Knihárska dielňa presunutá na rektorát SVŠT (Slovenská vysoká škola technická – predchodca STU).

V roku 1965 bolo zriadené Edičné stredisko SVŠT, ktoré vykonávalo edičnú, polygrafickú (výroba mäkkej aj tvrdej väzby) aj odbytovú činnosť. Edičné stredisko sa v roku 1993 pretransformovalo na Vydavateľstvo STU s kompletnou vydavateľskou aj polygrafickou činnosťou. V roku 2008 sa uskutočnila nová transformácia vydavateľstva a jeho premenovanie na Nakladateľstvo STU s vydavateľskou, polygrafickou a odbytovou činnosťou.

Edičné stredisko bolo najskôr lokalizované v budove SvF (Stavebná fakulta) SVŠT na Tolstého ulici, neskôr sa presťahovalo do dnešnej budovy SvF. Knihárska dielňa sídlila na Mýtnej ulici v budove rektorátu STU a neskôr vo dvore medzi FCHPT (Fakulta chemickej a potravinárskej technológie), SvF a SjF (Strojnícka fakulta).

V knihárskej dielni sa publikácie, iné tlačové materiály viazané do tvrdej väzby (napr. rôzne protokolové knihy, mzdové listy a pod.) a rôzne obaly robili ručne. Strojové zariadenie (rezačka, drôtošička, vŕtačka, ohýbačka, lis, zlatička, písmo,...) bolo zakúpené pre potreby ručnej väzby a také prakticky zostalo až do konca svojej existencie. Tvrdá väzba vyhotovená v Knihárskej dielni bola kvalitne vyhotovená, ale bola poplatná časovým možnostiam ručnej práce.

Strojové zariadenie mäkkej väzby bolo v minulosti typické pre malé polygrafické pracoviská (písacie stroje na vyhotovenie tlačových predlôh, pylorysy – zariadenie na xerografický prenos obrazu prostredníctvom selénových dosiek na tlačové platne, tlačiarenské stroje na čiernu tlač do formátu A3, rezačka a drôtošičky). Dokončovacia výroba pracoviska bola z veľkej miery ručná, publikácie boli väčšinou páskované a len ojedinele zavesené. S takýmto strojovým zariadením dielňa fungovala až do začiatku 90. rokov minulého storočia. V roku 1993 sa vymenili pylorysy, ktoré boli zdravotne škodlivé, za kameru a automat na vyvolanie platní, písacie stroje sa postupne vymenili za počítače a  zakúpila sa laminovačka. Už v tomto období sa upúšťalo od páskovaných skrípt a prechádzalo sa na zavesené obálky, najskôr ručne, neskôr strojovo. Hlavná výmena zariadení však bola až po roku 2008 – polygrafia bola vybavená CTP zariadením na vyhotovovanie tlačových platní, zautomatizovala sa dokončovacia výroba, kúpili sa digitálne tlačové stroje. Nové ofsetové tlačové stroje sa už nekúpili. Polygrafická výroba zostala v približne takomto zložení do konca roka 2015, kedy bola definitívne ukončená a Vydavateľstvo SPEKTRUM STU sa bude do budúcnosti špecializovať na vydavateľskú činnosť.