Národnokultúrna inštitúcia Literárny fond, ktorá podporuje vznik kvalitných diel
v oblasti vedeckej a odbornej literatúry každoročne udeľuje ocenenia výnimočným knihám.
Vydavateľstvo Spektrum získalo nasledovné ocenenia:


Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra za rok 2017

bola udelená publikácii
NAJVÄČŠÍ Z VEĽKÝCH – AUREL BOHUSLAV STODOLA
autor: Milan Petráš

 


Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy za rok 2016

bola udelená publikácii
NÍZKOFREKVENČNÝ HLUK A KMITANIE
autor: Stanislav Žiaran

 


 


Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy za rok 2016
bola udelená publikácii
INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV / PAMÄTNÍKOV
autor: Nina Bartošová, Katarína Haberlandová

 


Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy za rok 2015
bola udelená publikácii
SOLÁRNA STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO MESTA
autori: Ján Legény, Peter Morgenstein


 

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy za rok 2015
bola udelená publikácii
REGIONALIZÁCIA PEDOTRANSFÉROVÝCH FUNKCIÍ VLHKOSTNÝCH RETENČNÝCH KRIVIEK PÔD SLOVENSKA
autori: Jana Skalová, Dana Kotorová, Dušan Igaz, Milan Gomboš, Katarína Nováková