Takács Gergely

doc. Ing. Gergely Takács, PhD.

V roku 2006 ukončil štúdium na Strojníckej fakulte STU v odbore Mechatronika, za ktoré dostal Cenu rektora pre najlepšieho študenta a následne pokračoval v doktorandskom internom štúdiu v rovnakom odbore. V rokoch 2006 až 2008 pôsobil ako hosťujúci výskumník na Oxfordskej univerzite so zameraním na oblasť výpočtovo-efektívneho prediktívneho riadenia. Po ukončení doktorandského štúdia v roku 2009 nastúpil ako samostatný výskumný pracovník v Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky Strojníckej fakulty STU v Bratislave. V roku 2010 absolvoval ďalšiu krátku odbornú stáž na univerzite NTNU Trondheim v Nórsku. Od roku 2015 pôsobí ako docent v Ústave automatizácie, merania a aplikovanej informatiky SjF STU. Vo vedecko-výskumnej oblasti je zameraný hlavne na aktívne tlmenie vibrácií mechanických štruktúr so súčasným odhadom stavu a parametrov systému s dôrazom na praktickú laboratórnu realizáciu a testovanie v reálnom čase. V tejto oblasti sa sústreďuje najmä na uplatnenie prediktívnych prístupov. Tieto prístupy rozvíja i pre ďalšie oblasti systémov vyznačujúcich sa rýchlou dynamikou a krátkymi časmi vzorkovania. Výsledky, ktoré tu dosiahol, sú dokumentované v jeho publikačnej činnosti, hlavne v oblasti nasadenia riadiacich a pozorovacích metód s pohyblivým horizontom na systémy aktívneho tlmenia vibrácií s adaptáciou parametrov. V poslednom čase jeho vedecko-výskumný záujem smeruje aj k využitiu ekonomicky nenáročných vnorených hardvérových platforiem na on-line detekciu mechanických porúch.

Knihy autora