Tomašovič Peter

prof. Ing. Peter Tomašovič, PhD.

Profesor Tomašovič prednáša na Stavebnej fakulte STU v Bratislave predmety Stavebná akustika a osvetlenie, Útlm hluku a vibrácií, Urbanistická a stavebná akustika a Akustika v architektúre. Pracuje v oblasti znižovania hluku v pracovnom a životnom prostredí. Je autorom a spoluautorom celoštátnej učebnice, piatich učebníc z oblasti stavebnej a priestorovej akustiky, deviatich odborných publikácií, autorom samostatných častí dvoch učebníc z oblasti znižovania hluku v technických zariadeniach budov. V odborných  časopisoch a na konferenciách uverejnil viac ako 165 prác.

Knihy autora