Vavríková Lucia

Ing. Lucia Vavríková, PhD.

Vyštudovala na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2011 v odbore Aplikovaná matematika. Pracuje ako vedecko-výskumný pracovník na Stavebnej fakulte na katedre Matematiky a deskriptívnej geometrie. Vyučuje Matematiku l, ll, lll a na Fakulte architektúry Matematiku pre  architektov. V anglickom jazyku vyučuje AUTOCARD (for foreigners). Vo svojej publikačnej činnosti sa zaoberá problematikou multikriteriálneho rozhodovania a agregačných operátorov.

Knihy autora