Véghová Ivana

Ing. Ivana Véghová, PhD.

V roku 1995 s vyznamenaním ukončila Stavebnú fakultu STU v Bratislave a nastúpila na miesto doktoranda na Katedru stavebnej mechaniky. Po úspešnom ukončení doktorandského štúdia stále pokračuje na tejto katedre ako odborný asistent. Vedie cvičenia vo všetkých predmetoch vyučovaných katedrou stavebnej mechaniky. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venuje problémom väzkopružnosti.

 

Knihy autora