Ždímalová Mária

Mgr. Mária Ždímalová, PhD.

Štúdium ukončila v roku 2010 na Stavebnej fakulte STU. Pracuje ako vedecký výskumník na Stavebnej fakulte, na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie. Vyučuje na Fakulte architektúry Matematiku pre architektov, vedie cvičenia z Matematiky l, ll, Matematiky pre geodetov, Teórie grafov – odbor matematicko-počítačové modelovanie.  Je členka edičného tímu zahraničného časopisu Indonesian Journal of Combinatorics. Publikuje v oblasti teórie grafov, algebraickej teórie grafov, aplikácie grafových algoritmov v spracovaní obrazu, modelovania neurčitosti, matematiky, umenia  a architektúry.

Knihy autora