Basics of Statistical Analysis

Basics of Statistical Analysis

Janiga Ivan
Skriptá predstavujú učebnú náplň pre povinne voliteľný predmet Basics of statistical analysis sú určené študentom 2. ročníka bakalárskeho štúdia, ktorí študujú v anglickom jazyku.
7,83

Skriptá sú metodicky rozdelené do ôsmich kapitol, pričom tri prvé kapitoly sú venované základom z teórie pravdepodobnosti, náhodnej premennej a teoretickým rozdeleniam. Ďalšie kapitoly poskytujú výklad základných štatistických metód v takej šírke a hĺbke, aby bolo možné pochopiť ich význam pre prax, princíp a podmienky ich aplikácie a schopnosť správne interpretovať ich výsledky.

 

 

 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 218
  • Rozmer [mm/formát]: B5