Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku

Hodnotenie prístupnosti architektonického prostredia vysokých škôl na Slovensku

Čerešňová Zuzana , Rollová Lea , Končeková Danica
Vysokoškolská učebnica poskytuje prehľad vývoja a analýzu súčasného stavu prístupnosti vysokoškolského prostredia na Slovensku.
12,86

Vysokoškolská učebnica poskytuje prehľad vývoja a analýzu súčasného stavu prístupnosti vysokoškolského prostredia na Slovensku. Ťažiskovú časť publikácie tvorí opis hodnotenia univerzálnej prístupnosti vysokoškolského prostredia a výsledky hodnotenia realizovaného prieskumu prístupnosti vybraných verejných vysokých škôl na Slovensku, ktorý sa uskutočnil v spolupráci so študentmi Fakulty architektúry STU v Bratislave.

Publikácia je prvý výstup medzinárodného výskumného projektu „UNIALL: Accessibility of Higher Education for Students with Special Needs“, realizovaného v rámci programu Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Vysokoškolská učebnica poskytuje dôležité informácie pracovníkom v oblasti vysokoškolského vzdelávania, univerzitným a fakultným koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami, projektantom a taktiež samotným študentom so špecifickými potrebami, ktorí by mali byť začlenení do všetkých rozhodovacích a monitorovacích procesov, ktoré súvisia s ich vzdelávaním na základe ľudsko-právnych dokumentov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 101
  • Rozmer [mm/formát]: B5

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj