Pokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiu

Pokročilé techniky optického spracovania signálov v optickom prenosovom médiu

Čertík Filip , Róka Rastislav
Monografia sa zaoberá analyzovaním pokročilých techník spracovania signálu, ako sú modulačné a kódovacie techniky v optických prenosových systémoch.
0

V úvode sú definované lineárne a nelineárne vplyvy optického prenosového média, charakteristika a princíp generovania viacstavových modulácií a charakteristika vybraných typov kódovacích techník. Monografia prináša rozsiahly prehľad súčasného stavu riešenej problematiky v oblasti zvýšenia prenosovej rýchlosti, dosahu a prenosovej kapacity optických prenosových systémov. Ďalej je predstavený vytvorený simulačný model pre optický prenosový systém, kde sú opísané možnosti analýzy a hodnotenia prenášaných optických signálov. Podrobne sú analyzované jednotlivé bloky pre generovanie optických signálov, ich kódovanie a modulovanie. Postupne sú tiež analyzované bloky pre simuláciu lineárnych a nelineárnych vplyvov prostredia optického vlákna a ich vplyv na prenášaný optický signál. Vytvorená simulácia je potom porovnaná s vplyvmi reálnych systémov. V poslednej časti je zobrazená analýza a návrh vybraného systému. V závere sú načrtnuté možné smery budúceho výskumu.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 90
  • Rozmer [mm/formát]: B5