Vybrané kapitoly zo všeobecnej, potravinárskej a nutričnej toxikológie

Vybrané kapitoly zo všeobecnej, potravinárskej a nutričnej toxikológie

Liptáková Denisa , Prachar Viktor , Valík Ľubomír
Názov toxikológia je odvodený od gréckeho slova „toxikon“, ktoré označovalo jedovatú látku, do ktorej sa ponárali hroty šípov. V týchto skriptách chceme predovšetkým zdieľať rolu ochrancu pred účinkami toxických látok, bez ohľadu na ich charakter a pôvod.
8,23

Aby sme sa mohli pred faktormi poškodzujúcimi naše zdravie chrániť, musíme tieto faktory poznať. Ak sa chceme stať odborníkmi ovládajúcimi chemické, fyzikálne, biologické, biotechnologické alebo iné procesy a technológie, musíme poskytnuté informácie pretaviť do poznatkov, ktoré dokážeme ďalej odovzdávať, či už ako skúsenosti ďalším študentom, spolupracovníkom, kolegom, alebo ako bezpečné výrobky zákazníkom. Ako príklad nám môže poslúžiť aj výroba kvalitných a bezpečných potravín. Bez poznatkov z hore uvedených oblastí potravinár nemôže správne odhadnúť závažnosť nebezpečenstiev hroziacich pri spracovávaní surovín, ich technologickom opracovaní, počas ich skladovania, predaja a konzumácie. Bez porozumenia a aktívneho prístupu k svojej profesii by nevedel odhadnúť, s akou frekvenciou sa môžu tie najzávažnejšie nebezpečenstvá pri výrobe potravín alebo v iných miestach potravinového reťazca vyskytovať. Nevedel by tiež, do akej miery je konzument vystavený týmto látkam, faktorom alebo podmienkam, do akej miery ich môže tolerovať a kde je hranica medzi neškodnosťou, toleranciou a nežiaducim prejavom. Preto sa tešíme, že vám, študentom, môžeme poskytnúť informácie, poznatky a skúsenosti, ktoré prinieslo ľudské bádanie oblasti ochrany pred škodlivými látkami, faktormi a podmienkami ohrozujúcimi zdravie človeka.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 244
  • Rozmer [mm/formát]: A4