Základy práva pre posudkovú činnost

Základy práva pre posudkovú činnost

Gajniak Ján Florián
Skriptá s názvom Základy práva pre posudkovú činnosť je rozšírený súbor právnych predpisov určený pre znalcov v stavebníctve, ale aj v iných odboroch, rovnako pre študentov STU v Bratislave.
0

Tieto skriptá majú výlučne pedagogický charakter so zámerom predložiť prehľad právnych predpisov a z nich najdôležitejšie právne inštitúty. Podľa vedomostí autora je to prvý prípad takéhoto prehľadu na technickej univerzite s cieľom pomôcť študentom pochopiť rozdelenie právnych odvetví a oboznámiť ich zo základnými právnymi predpismi jednotlivých právnych odvetví.  

Prezentovaná právna úprava vybraných právnych predpisov je aktuálna k 31.03.2013, pričom posledné novely právnych predpisov nie sú vo všetkých prípadoch úplne uvedené, nakoľko sa týkali iba niektorých časti zákonov, preto nemôžu byť vo vybraných právnych inštitútoch zahrnuté.   

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 443
  • Rozmer [mm/formát]: