Ocenené publikácie z Vydavateľstva SPEKTRUM STU:

Cena Egona Erwina Kischa za rok 2022 v XXXII. ročníku medzinárodnej súťaže literatúry faktu:
Dejiny technických škôl a vzdelávania na území terajšieho Slovenska od roku 1945 - 1.diel do roku 1918
autor: Milan Petráš

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii Encyklopedické vedy, slovníková literatúra a vedy o architektúre za rok 2021 udelená Literárnym fondom:
CHEMICKÝ PRIEMYSEL V ZRKADLE DEJÍN SLOVENSKA
autor: prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.

 

Cena za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii Encyklopedické vedy, slovníková literatúra a vedy o architektúre za rok 2019 udelená Literárnym fondom:
ZAKLADATEĽ SLOVENSKEJ FYZIKY, ŽIVOT A DIELO DIONÝZA ILKOVIČA
autor: Doc. RNDr. Juraj Šebesta, PhD.

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii Technické vedy a vedy o Zemi a vesmíre za rok 2019 udelená Literárnym fondom:
LAMPY VEREJNÉHO OSVETLENIA V BRATISLAVE
autor: Bc. Nýdr Martin , Ing. Bisták Andrej

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii Slovníková a encyklopedická literatúra za rok 2018 udelená Literárnym fondom:
MÍĽNIKY VÝPOČTOVEJ TECHNIKY NA SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITE
autor: prof. Ing. Pavol Horváth, CSc.

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra za rok 2018 udelená Literárnym fondom:
TECHNIK, UMELECKÁ CESTA ČASOM
autori: Ing. Ján Dozsa, Mgr. art. Ľubica Mešková

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii slovníková a encyklopedická literatúra za rok 2017 udelená Literárnym fondom:
NAJVÄČŠÍ Z VEĽKÝCH – AUREL BOHUSLAV STODOLA
autor: Milan Petráš

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy za rok 2016 udelená Literárnym fondom:
NÍZKOFREKVENČNÝ HLUK A KMITANIE
autor: Stanislav Žiaran

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy za rok 2016 udelená Literárnym fondom:
INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV / PAMÄTNÍKOV
autor: Nina Bartošová, Katarína Haberlandová


Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy za rok 2015 udelená Literárnym fondom:
SOLÁRNA STRATÉGIA UDRŽATEĽNÉHO MESTA
autori: Ján Legény, Peter Morgenstein

 

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii prírodné a technické vedy za rok 2015 udelená Literárnym fondom:
REGIONALIZÁCIA PEDOTRANSFÉROVÝCH FUNKCIÍ VLHKOSTNÝCH RETENČNÝCH KRIVIEK PÔD SLOVENSKA
autori: Jana Skalová, Dana Kotorová, Dušan Igaz, Milan Gomboš, Katarína Nováková