slogan

   

OZNAM

Vážení zákazníci, oznamujeme Vám, že s účinnosťou od 1.7.2022 nadobudne na Slovensku platnosť novela Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh drobných mincí, a to zaokrúhľovaním. Povinnosť zaokrúhľovania na 0 a 5 centov sa tak dotkne aj dobierkových súm platených v hotovosti. Pri platbách na faktúru, prostredníctvom platobnej brány a platbe na dobierku platobnou kartou sa nič nemení, sumu nie je nutné zaokrúhľovať.