1

SLOVENČINA V PRÁCI (S KĽÚČOM)/ SLOVAK FOR YOUR JOB (WITH KEY)

Lokajová Jana
Učebnica Slovenčina v práci je určená všetkým zahraničným študentom, ktorí ovládajú slovenský jazyk na pokročilej úrovni a majú záujem naučiť sa slovenskú lexiku z oblasti pracovného prostredia.
10

Učebnica Slovenčina v práci je určená všetkým zahraničným študentom, ktorí ovládajú slovenský jazyk na pokročilej úrovni a majú záujem naučiť sa slovenskú lexiku z oblasti pracovného prostredia. Obsahuje šesť základných kapitol, v ktorých sa prezentuje a precvičuje slovná zásoba z oblasti pracovného náboru a pohovoru, manažmentu, problémov v práci či podnikania. Gramatika slovenčiny je v každej kapitole vysvetlená cez anglický jazyk a rámcovo zodpovedá CEFR kompetenciám na úrovni B1/B2. Môže však poslúžiť aj tým študentom slovenčiny ako cudzieho jazyka, ktorí si chcú doplniť svoje teoretické znalosti o slovenskom jazyku alebo získať prehľad o pádovom a temporálnom systéme slovenčiny.

V učebnici sa precvičujú štyri jazykové zručnosti (hovorenie, čítanie, počúvanie a písanie) komunikatívne aktivizačnými cvičeniami, ktorých kľúč je súčasťou publikácie. Audio nahrávky z oblasti pracovného prostredia sú dostupné cez naskenovanie QR kódov, ktoré sa nachádzajú v každej kapitole vedľa krátkych textov na porozumenie.

Táto publikácia bola vytvorená za podpory projektu KEGA č. 021STU- 4/2023 „Stratégie rozvoja jazykových zručností s aplikáciou komputačných technológií pre zvýšenie efektívnosti odbornej komunikácie v cudzom jazyku.“

Viac informácií a ukážkové strany z publikácie nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1
  • Vydanie rok: 2023
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 148
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-5333-3