Rozrušovanie pevných materiálov pomocou kavitácie

Rozrušovanie pevných materiálov pomocou kavitácie

Mlkvik Marek , Olšiak Róbert , Knížat Branislav
Monografia vznikla ako výsledok viacročnej vedecko-výskumnej práce autorského kolektívu v oblasti výskumu účinkov hydrodynamickej kavitácie v hydraulických systémoch veľmi malých rozmerov.
3,71

Monografia sa skladá z troch častí, ktoré nie sú striktne oddelené, pretože použité metódy a postupy práce sa čiastočne prelínajú. V úvodnej časti je analyzovaný hydrodynamický jav, nazývaný kavitácia, na základe poznatkov o fyzikálnej podstate vzniku, vývoja a zániku kavitácie v uzavretých prietokových kanáloch a aj implózii voľného kavitačného lúča. Taktiež sú prezentované výsledky numerických simulácií prúdenia metódami CFD s využitím štandardne používaných kavitačných modelov. Ako originálny výstup je tu prezentovaný model, ktorý bol spresnený UDF funkciami. Značná časť monografie prezentuje výsledky experimentálnych prác. Experimenty boli vykonávané na unikátnom experimentálnom zariadení, ktoré okrem merania hydraulických a termodynamických veličín umožňuje aj sledovanie vývoja kavitácie metódou vizualizácie a vysoko rýchlostného záznamu. Týmto experimentálnym prístupom bola možná validácia simulačných CFD modelov. Tretia časť monografie je venovaná výsledkom výskumu pôsobenia kavitačného mraku na pevné materiály. Aplikačný potenciál výskumu predstavujú výsledky prác zameraných na testovanie materiálov kavitačných dýz, a tiež výsledky testov rozrušovania povrchov cielenou kavitáciou. Kniha je určená pre študentov vedného odboru energetika, ale môže byť zdrojom informácií aj pre odbornú verejnosť z oblasti hydraulických systémov, resp. materiálového inžinierstva.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 99
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4323-5

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj