Mobilné pracovné stroje – Zemné stroje

Mobilné pracovné stroje – Zemné stroje

Mazurkievič Izidor
Učebnica obsahuje teoretické a legislatívne východiská platné pri navrhovaní a konštruovaní flexibilných zostáv typových rád zemných strojov, ako špecifickej kategórie mobilných pracovných strojov.
9,72

Učebnica obsahuje teoretické a legislatívne východiská platné pri navrhovaní a konštruovaní flexibilných zostáv typových rád zemných strojov, ako špecifickej kategórie mobilných pracovných strojov. Všetky predstavujú širokú druhovú skladbu mechanizácie používanej v pozemnom staviteľstve, pri stavbe cestných komunikácií alebo iných stavieb v poľnohospodárstve, lesnom hospodárstve a pod.

Učebnica nadväzuje na publikácie Mobilné pracovné stroje – teória a metódy projektovania a Mobilné pracovné stroje – teória a konštrukcia základných modulov. Rozdelená je podľa druhovej skladby strojov na osem častí (dozéry, grejdre, nakladače, rýpadlonakladače, rýpadlá, skrejpre, ryhovače, dampre), v každej časti je okrem strojov venovaná

pozornosť aj najčastejšie používaným prídavným pracovným nástrojom a zariadeniam.

Určená je študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa odbornou problematikou mobilných pracovných strojov, najmä v rámci študijného odboru „Dopravné stroje a zariadenia“ a študijného programu „Stroje pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo“ a tiež pre technickú verejnosť v oblasti vývoja, výroby, predaja a prevádzky mobilných pracovných strojov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 253
  • Rozmer [mm/formát]: B5