Identifikácia sústav

Identifikácia sústav

Takács Gergely , Vachálek Ján , Rohaľ-Ilkiv Boris
Identifikácia sústav je učebnica, ktorá kladie dôraz na vysokú informačnú hodnotu spracovanej tematiky spolu s cielenými praktickými ukážkami využitia identifikačných metód na konkrétnych príkladoch.
10,14

Kniha je okrem predstavenia najčastejšie v praxi používaných identifikačných techník a dôkladného výkladu, doplnená aj nadštandardným grafickým spracovaním a bohatou fotografickou dokumentáciou.  Učebnica predstavuje sedem kapitol z oblasti identifikácie systémov. Úvod je venovaný problematike, v ktorej sa analyzujú základné prístupy k identifikácii spolu s jej hlavnými pojmami a cieľmi. Nasledujúca kapitola dôkladne rozoberá využitie matematických nástrojov v rámci identifikácie sústav, ako sú metódy linearizácie, vybrané diskrétne modely, teória pravdepodobnosti a teória náhodných procesov. Ďalšia kapitola je venovaná matematicko – fyzikálnej analýze, kde sú jednotlivé postupy názorne ilustrované na spracovaných praktických príkladoch z rôznych oblastí ich využitia. V poradí štvrtá kapitola rieši metódy experimentálnej identifikácie, ktoré sú naviazané na piatu kapitolu rozoberajúcu deterministické metódy identifikácie. V nej sú ukázané postupy vyhodnocovania prechodových charakteristík, metódy postupnej integrácie a vyhodnocovanie frekvenčných charakteristík. Šiesta kapitola je zameraná na rozsiahlu problematiku korelačných metód identifikácie. Záverečná siedma kapitola je venovaná podrobnému výkladu z oblasti regresných metód a ich využitia v identifikácii.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 281
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4288-7

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj