Technická diagnostika hydraulických systémov

Technická diagnostika hydraulických systémov

Olšiak Róbert
Publikácia vyšla na CD. Skriptá sú primárne určené poslucháčom 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Energetické stroje a zariadenia...
6

Učebný text skrípt Technická diagnostika hydraulických systémov je primárne určený poslucháčom 2. ročníka inžinierskeho štúdia študijného programu Energetické stroje a zariadenia a sú zamerané na oblasť technickej diagnostiky hydraulických systémov, t. j. systémov, ktoré pri prevádzke nejakým spôsobom „pracujú“ s tekutinou. Pri súčasnom postupe rozširovania produkčných kapacít sa zvyšuje aj tlak na ich efektívnu údržbu. Napriek čiastočnému nahradzovaniu niektorých ľudských činností technickými prostriedkami sa na trhu práce neustále zvyšuje dopyt po kompetentných odborníkoch v oblasti moderných údržbárskych technológií. Aj keď sú sktiptá zamerané skôr aplikačne, bolo nevyhnutné uviesť aj úplné základy matematického aparátu používaného na kreovanie analyzačných funkcií a tiež digitálneho merania diagnostických signálov.

Ďalšie informácie o knihe a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2019
  • Väzba: CD
  • Počet strán: 108
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4944-2