Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov

Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov

Janiga Ivan
Publikácia je prvý diel z dvoch učebníc so spoločným názvom Aplikovaná pravdepodobnosť a štatistika pre inžinierov.
10,18

Prvý diel učebnice je rozšírením skrípt pre bakalárske štúdium Základy aplikovanej štatistiky o časť učebnej látky pre inžinierske študijné programy, napríklad kvalita produkcie, mechatronika a iné, ale aj pre doktorandské študium všetkých študijných programov. Prvé tri kapitoly učebnice sú venované pravdepodobnostným metódam. Ďalšie kapitoly pojednávajú o štatistickom spracovaní jedného a dvoch súborov dát. Aj keď je text napísaný najmä pre študentov technického zamerania, použiteľný je aj pre inžinierov z technickej praxe a vedeckých pracovníkov, ktorým môže pomôcť pri spracovaní a vyhodnocovaní experimentálnych dát.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 266
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4046-3

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj