Mobilné pracovné stroje

Mobilné pracovné stroje

Mazurkievič Izidor , Gulan Ladislav , Izrael Gregor , Glatz Metod
Jednoúčelové stroje a zariadenia
12,71

V stavebnej mechanizácii tvoria početnú skupinu aj mobilné pracovné stroje a zariadenia jednoúčelového charakteru, zabezpečujúce realizáciu širokého spektra technológií určených na zhotovenie stavebného diela. Tieto technológie možno rozdeliť do štyroch základných skupín: zakladanie stavieb, zhotovenie nosných konštrukcií, inštalácia technického zariadenia a dokončovacie práce. Svojou špecifickou koncepciou umožňujú realizáciu progresívnych technológií aj v iných oblastiach, napr. manipulácii s bremenami, doprave a v komunálnej sfére. V mnohých prípadoch plnia nenahraditeľné funkcie a významne tak ovplyvňujú aj organizáciu a efektívnosť práce.

Publikácia nadväzuje na učebnice: Mobilné pracovné strojeteória a metódy projektovania, Mobilné pracovné stroje – teória a konštrukcia základných modulov, Mobilné pracovné stroje – zemné stroje, Mobilné pracovné stroje – cestné stroje. Učebnica je určená študentom inžinierskeho a doktorandského štúdia na technických univerzitách zaoberajúcich sa odbornou problematikou mobilných pracovných strojov, najmä v rámci študijného odboru „Dopravné stroje a zariadenia“ a študijného programu „Stroje a zariadenia pre stavebníctvo, úpravníctvo a poľnohospodárstvo“ a tiež pre technickú verejnosť v oblasti vývoja, výroby, predaja a prevádzky mobilných pracovných strojov. Učebnica vzhľadom na dovolený rozsah nepostihuje celú druhovú skladbu jednoúčelových strojov. Zaoberá sa najpoužívanejšími mobilnými strojmi a prostriedkami a je rozdelená na sedem samostatných častí. Prvú skupinu, resp. časť jednoúčelových mobilných pracovných strojov predstavujú baranidlá a rozrušovacie kladivá, druhú skupinu tvoria vŕtacie zariadenia, tretiu skupinu mobilné prostriedky na dopravu stavebných zmesí, v štvrtej skupine sú opísané mobilné žeriavy,
v piatej skupine sú spracované motorové vozíky, v šiestej časti mobilné cisterny a posledná časť je zameraná na komunálnu techniku a triedenie, zber, spracovanie a využitie komunálnych odpadov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 283
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4441-6

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj