Geológia pre stavebných inžinierov

Geológia pre stavebných inžinierov

Kopecký Miloslav , Ondrášik Martin , Brček Martin
Učebnica „Geológia pre stavebných inžinierov“ je určená poslucháčom prvého ročníka Stavebnej fakulty...
8,57

Učebnica „Geológia pre stavebných inžinierov“ je určená poslucháčom prvého ročníka Stavebnej fakulty, študijných odborov inžinierske konštrukcie a dopravné
stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo, stavby na tvorbu a ochranu prostredia, pozemné stavby a architektúra, technológie a manažérstvo stavieb a krajinárstvo a krajinné plánovanie.
Učebné texty vychádzajú zo sylabov predmetov Geológia a Inžinierska geológia. Geologická problematika je spracovaná tak, aby sa čo najviac priblížila potrebám inžinierskej praxe.Geologická problematika je spracovaná tak, aby sa čo najviac priblížila potrebám inžinierskej praxe. V súvislosti s medzipredmetovou nadväznosťou sa venovala mimoriadna pozornosť tým statiam, na ktoré nadväzuje výučba ďalších geotechnických disciplín. Autori preto vybrali zo širokého súboru jednotlivých geologických disciplín to najpotrebnejšie z hľadiska požiadaviek uvedených študijných odborov.

Viac informácií o knihe a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 227
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4888-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj