Kataster nehnuteľností, 1. časť

Kataster nehnuteľností, 1. časť

Hudecová Ľubica
Skriptá rozoberajú viaceré evidenčné nástroje, ktoré zanechali stopy na kvalite operátu katastra nehnuteľností.
12,85

Obsah a predmet skrípt odzrkadľoval požiadavky doby a meniace sa spoločenské pomery. Spoznaním obsahu starších operátov a postupov tvorby ich máp môžeme posúdiť spoľahlivosť výmer parciel v katastri nehnuteľností, porozumieť členeniu katastrálnych máp pre ich údržbu, sledovať meniace sa držobné pomery, vývoj vlastníckych práv k pôde a možnosti výkonu tohto práva. Publikácia ozrejmuje historické súvislosti, ktoré sú základom pre porozumenie dôvodov rozdrobenosti pozemkového vlastníctva na Slovensku a tiež prítomnosti osobitného druhu podielového spoluvlastníctva, ktorým je vlastníctvo k spoločným urbárskym lesom a pasienkom. Pokrýva obdobie do roku 1950.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 185
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4529-1