Chémia vody - laboratórne cvičenia

Chémia vody - laboratórne cvičenia

Ilavský Ján
Skriptá z predmetu „Chémia vody – Laboratórne cvičenia“ sú určené pre poslucháčov 2. ročníka študijného programu Vodné hospodárstvo a vodné stavby a 1. ročníka študijného programu Stavby na ochranu územia na Stavebnej fakulte Slovenskej technickej univerz
6,7

Kapitoly sú členené podľa schváleného harmonogramu cvičení, pričom študenti sa postupne oboznámia s teóriou, metodikou stanovenia vybraných ukazovateľov, s bežnými analytickými postupmi a prístrojmi, pričom by mali študenti zúročiť svoje teoretické vedomosti, ktoré získali počas prednášok z predmetu Chémia vody a Znečisťovanie prvkov životného prostredia a nadobudnúť základné praktické skúsenosti a zručnosti pri práci v laboratóriu.

Pri zostavovaní skrípt bola použitá odborná literatúra zaoberajúca sa uvedenou problematikou. V skriptách sú uplatnené aj dlhoročné vlastné praktické skúsenosti získané pri vedení laboratórnych cvičení z chémie vody.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 189
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4421-8

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj