Konštrukcie pozemných stavieb

Konštrukcie pozemných stavieb

Hraška Jozef
Základná terminológia a klasifikácia konštrukcií pozemných stavieb....
8,57

V skriptách sa venuje pozornosť najzákladnejšej terminológii konštrukcií pozemných stavieb, základným požiadavkám na pozemné stavby (budovy), okrajovo aj systému technickej normalizácie a detailnejšia pozornosť je venovaná zásadám konštruovania škár v obvodovom plášti budov z hľadiska vzduchotesnosti a vodotesnosti s cieľom na jednej strane poukázať na to, že konštruovanie kompletizačných konštrukcií je podmienené množstvom fyzikálnych, materiálových a technologických parametrov, ktorých synergické pôsobenie je potrebné rešpektovať, je však ťažko vedecky jednoznačne uchopiteľné. Informácie sú volené tak, aby poskytli študentom potrebný prehľad bez toho, aby sa tu rozoberali teoretické základy uvedených tém. Informácie, ktoré obsahujú tieto skriptá, môžu byť užitočné aj pre študentov architektúry, prípadne aj pre začínajúcich  študentov iných študijných programov vyučovaných na stavebných fakultách v Slovenskej republike.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2017
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 120
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4748-6

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj