Poruchy vodovodných sietí

Poruchy vodovodných sietí

Kriš Jozef , Hanková Martina
Scenáre porúch pre plán obnovy vodovodných sietí
5,91

Monografia sa zaoberá problematikou porúch vodovodných sietí a opisuje scenáre vzniku takýchto porúch. Poznatky sú potrebné pri správnom návrhu plánu obnovy vodovodných sietí. Problematika je aktuálna a pomôže poslucháčom stavebných fakúlt odboru vodné stavby a vodné hospodárstvo pri lepšom pochopení tohto vážneho problému. Zároveň bude dobrou pomôckou pre odborníkov z praxe, ktorí navrhujú obnovu vodovodných sietí. Poslúži aj realizátorom výstavby a obnovy vodovodných sietí pri výbere vhodných postupov. Taktiež môže byť dobrou pomôckou pri školení a príprave vzdelávania pracovníkov vodárenských spoločností.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 156
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4309-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj