Úpravy a revitalizácie vodných tokov

Úpravy a revitalizácie vodných tokov

Macura Viliam , Halaj Peter
Učebnica je určená študentom študijných programov Vodné stavby a vodné hospodárstvo, Pozemkové úpravy a GIS, Stavby na ochranu prostredia, Krajinné inžinierstvo a Krajinná architektúra a krajinné plánovanie na Stavebnej fakulte STU v Bratislave.
8,73

Učebnica zahŕňa kapitoly od poznania morfologických procesov, prirodzeného vývoja korýt vodných tokov, cez zisťovanie stability korýt až po projektovanie úprav, objektov a stavieb, vrátane technických prác pri úprave a revitalizácii vodných tokov. Učebnica predstavuje syntézu pokrokových metód a návody na využívanie prezentovaných výsledkov pre technickú a spoločenskú prax.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 228
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3925-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj