1 2

Hydraulická abeceda

Šoltész Andrej , Baroková Dana , Čubanová Lea
Skriptá sú určené predovšetkým študentom súčasného študijného programu VSVH – Vodné stavby a vodné hospodárstvo...
14,29

Skriptá Hydraulická abeceda – teoretická časť svojou obsahovou náplňou i formou spracovania nadväzuje tematicky na publikácie dvojice autorov Kamenský a Mäsiar.

Autori pri písaní tohto učebného textu vychádzali z požiadavky vodohospodárskej praxe a najmä z faktu, že sa v súčasnosti menia študijné odbory, resp. programy na stavebných fakultách na Slovensku.

Skriptá sú určené predovšetkým študentom súčasného študijného programu VSVH – Vodné stavby a vodné hospodárstvo, IKDS – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, KKP – Krajinárstvo a krajinné plánovanie pre predmet Hydromechanika a ako doplnkové skriptá pre študentov TZB – Technické zariadenie budov k predmetu Prúdenie tekutín. Obsahuje teoretické základy javov pokoja a prúdenia kvapalín v potrubiach, otvorených korytách, ako aj podzemnej vody. Skriptá, ktoré sú pripravované v rámci projektu KEGA sú zamerané na základné teoretické vzťahy opisujúce zákony pokoja a pohybu kvapalín pomocou matematicko-fyzikálnej analýzy bez širokého odvádzania zložitých parciálnych diferenciálnych rovníc.

Skriptá sú však určené aj stavebným inžinierom v praxi, aby mohli nenáročne naštudovať, resp. obnoviť si vedomosti z problematiky hydrostatického pôsobenia kvapalín na telesá, z problematiky určovania hydraulických strát pri prúdení vody v potrubiach, otvorených korytách alebo v pórovitom prostredí a tieto aplikovať pri riešení praktických úloh stavebnej praxe.

Viac informácií a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2020
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 239
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-5055-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj