Konštrukcie pozemných stavieb Masívne steny

Konštrukcie pozemných stavieb Masívne steny

Hraška Jozef
Skriptá komplexnejšie spracovávajú problematiku masívnych (ťažkých) stien a sú určené pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia.
10

Skriptá komplexnejšie spracovávajú problematiku masívnych (ťažkých) stien a sú určené pre študentov bakalárskeho stupňa štúdia. Okrem funkčných a staticko-konštrukčných požiadaviek na masívne stenové konštrukcie autor venuje pozornosť aj prekladom, ktoré sú bežnou súčasťou stenových konštrukcií. Skriptá nechcú mať charakter encyklopédie, snažia sa poskytovať v primeranom rozsahu základné teoretické poznatky, spoľahlivú orientáciu v problematike, zásadné vedomosti, kľúčové informácie pre konštrukčnú tvorbu masívnych stien a úspešné riešenia overené praxou. Ich zameranie je praktické, neuvádzajú sa tu náročnejšie statické, stavebno-fyzikálne ani iné analýzy a výpočty. Očakáva sa tiež, že študenti budú iniciatívne využívať súvisiace informačné databázy dostupné na Internete. Poznatky, ktoré im tieto skriptá poskytnú, by mali tvoriť dostatočnú bázu na to, aby mohli bezpečne filtrovať nie vždy dostatočne odborné, marketingovo alebo z iných dôvodov viac alebo menej zavádzajúce informácie, ktoré sa popri dobrých a spoľahlivých informáciách na internete tiež nachádzajú.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2017
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 139
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4759-2