Matematická kartografia

Matematická kartografia

Vajsáblová Margita
Učebnica je určená pre študentov na inžinierskom stupni študijných programov zameraných na geodéziu, kartografiu, kataster nehnuteľností, geografické informačné systémy a geografiu, a tiež pre odborníkov pracujúcich v rezorte geodézie, kartografie a katas
12,14

Učebnica je určená pre študentov na inžinierskom stupni študijných programov zameraných na geodéziu, kartografiu, kataster nehnuteľností, geografické informačné systémy a geografiu, a tiež pre odborníkov pracujúcich v rezorte geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností.

Snahou je oboznámiť študentov s teóriou kartografického zobrazovania referenčných plôch Zeme, s teóriou skreslení kartografických zobrazení a ich aplikáciou v geodetických súradnicových systémoch nielen na území Slovenska, ale aj na území viacerých štátov Európy. Veľký dôraz je na objasnení matematickej podstaty a geometrických vlastností kartografických zobrazení s ohľadom na ich tvorbu, príp. výpočet optimálnych parametrov zobrazenia. Ťažiskovou témou je podrobná charakteristika kartografických zobrazení aplikovaných v geodetických súradnicových systémoch

na území Slovenska v historickom aj aktuálnom kontexte, a to: Faschingovo, Cassiniho-Soldnerovo zobrazenie, stereografická projekcia, Křovákovo, Lambertovo, Gaussovo-Krűgerovo a Mercatorovo transverzálne valcové zobrazenie, a tiež opis vzájomných transformácií súradníc referenčných systémov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 315
  • Rozmer [mm/formát]: B5