Riešené úlohy z hydrológie I, povodie, zrážky, prietok a hydrologická bilancia

Riešené úlohy z hydrológie I, povodie, zrážky, prietok a hydrologická bilancia

Výleta Roman , Kohnová Silvia , Valent Peter
Skriptá slúžia ako návody k cvičeniam v oblasti hydrológie a sú členené do viacerých kapitol. Sú venované vyčleneniu základnej hydrologickej jednotky...
9,3

Skriptá slúžia ako návody k cvičeniam v oblasti hydrológie a sú členené do viacerých kapitol. Sú venované vyčleneniu základnej hydrologickej jednotky – povodiu a určeniu jeho základných morfometrických charakteristík. Kladú dôraz na spracovanie a vyhodnotenie klimatologických pozorovaní v stanici a na miestach bez priamych pozorovaní metódami používanými v inžinierskej praxi na Slovensku. Riešia úlohu spracovania hydrometrického merania prietokov a ďalej sú tiež prezentované viaceré spôsoby stanovenia prietokov. V neposlednom rade je metodicky opísané spracovanie radov priemerných denných prietokov a určenie návrhových M-denných prietokov. Venujú sa aj hydrologickej bilancii, režimu prietokov a metódam nepriameho stanovenia členov hydrologickej bilancie na povodiach, pričom každá riešená úloha je doplnená základnou terminológiou v oblasti danej problematiky.

Viac informácií o knihe a ukážkové strany nájdete na našom Facebooku TU.

 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 81
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4887-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj