Pružnosť a pevnosť

Pružnosť a pevnosť

Dický Jozef , Prekop Ľubomír , Tvrdá Katarína
Pomôcka k cvičeniam
7

Tretie, revidované vydanie tohto učebného textu vzniklo opäť prepracovaním a doplnením druhého vydania na základe pripomienok a námetov čitateľov – študentov a pedagógov. Najpodstatnejšou zmenou je to, že ako reflexia na zmenu sylabov predmetu Pružnosť je v texte pridaná kapitola o virtuálnej práci.

Tento učebný text je určený predovšetkým študentom na bakalárskych študijných programoch Pozemné stavby a architektúra a Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, kde poslúži v plnom rozsahu ako pomôcka ku cvičeniam z predmetu Pružnosť. Svojím obsahom i rozsahom zodpovedá aj požiadavkám kladeným v rovnakých predmetoch na ostatných bakalárskych študijných programoch, ponúkaných Stavebnou fakultou STU v Bratislave, ale aj na iných univerzitách. Vznikol spracovaním textov a príkladov riešených v rámci praktických cvičení na uvedených študijných programoch.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 3. doplnené
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 193
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4631-1

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj