Building Services 1, Sanitary Technology

Building Services 1, Sanitary Technology

Jánošková Taťjana
Skriptá sa zaoberajú návrhom zdravotno-technických zariadení v budovách.
17,14

Skriptá sa zaoberajú návrhom zdravotno-technických zariadení v budovách. Zahŕňajú problematiku typológie hygienických zariadení v rôznych typoch budov, vrátane výberu zariaďovacích predmetov a príslušenstva. Opisujú zásady navrhovania prípojok a vnútorných rozvodov – studenej vody, teplej vody, vody na hasenie požiarov, splaškovej a zrážkovej kanalizácie a plynu, ktoré sú potrebné pre projektovanie zdravotníckych zariadení. Publikácia je vydaná v anglickom jazyku.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2017
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 146
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4673-1