Technológia obnovy budov, Realizácia obnovy kultúrnych pamiatok

Technológia obnovy budov, Realizácia obnovy kultúrnych pamiatok

Makýš Oto
Štvrté pokračovanie skrípt o technológii ochrany a opráv tradičných konštrukcií, ktorého záujmom je pamiatková obnova a zvyšné doplnkové technologické procesy.
14,29

Predmetom záujmu štvrtého pokračovania skrípt o technológii ochrany a opráv tradičných konštrukcií je pamiatková obnova a zvyšné doplnkové technologické procesy. Pod tým sa rozumie odstraňovanie konštrukcií, vytváranie otvorov v existujúcich tradičných (murova-ných) konštrukciách, pomocné a dopravné procesy, súvisiace s realizáciou obnovy pamiatok. Moderne koncipované vyučovanie obnovy pamiatok sa na Stavebnej fakulte začalo rozvíjať asi až pred 20 rokmi a odvtedy nim prešli už stovky realizátorov. Touto dlhoročnou prácou sa postupne darí eliminovať dlh, ktorý voči pamiatkam na Slovensku je. Preto je problematike pamiatkovej obnovy, videnej aj zo širšieho uhla pohľadu, venovaná podstatná časť týchto skrípt.   

Viac informácií a ukážkové strany nájdete na našej FB stránke TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2018
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 260
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4880-3

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj