Makýš Oto

doc. Ing. Oto Makýš, PhD.

Narodil sa v roku 1962. Na Stavebnej fakulte STU pôsobí ako vysokoškolský učiteľ. V rámci pedagogickej činnosti do oblasti jeho pôsobnosti patria  prednášky študijných programov Realizácia stavieb, Pozemné stavby a architektúra  a Ochrana a manažment objektov dedičstva. Jeho vedecká činnosť je zameraná na technológiu renovácií tradičných stavieb – príprava a realizácia, technológia stavebných procesov (moderné technológie, tradičné technológie), historické objekty, ochrana pamiatok, ochrana životného prostredia, experimentálne rekonštrukcie.

 

Knihy autora