English for Land Surveyors

English for Land Surveyors

Korbašová Michaela
Táto učebnica je určená predovšetkým pre poslucháčov bakalárskeho štúdia Stavebnej fakulty STU odboru Geodézia a kartografia (GAK).
11,43

Táto učebnica je určená predovšetkým pre poslucháčov bakalárskeho štúdia Stavebnej fakulty STU odboru Geodézia a kartografia (GAK). Svojím obsahom je však vhodná aj pre študentov inžinierskeho štúdia odboru GAK, pre študujúcich popri zamestnaní, absolventov stredných priemyselných škôl stavebných a geodetických, rovnako tak pre odbornú verejnosť pracujúcu v uvedenej oblasti, doktorandov, prípadne pedagogických a odborných pracovníkov fakulty spomínaného odboru, ako doplnkový materiál. Predpokladom je, že užívatelia tejto učebnice ovládajú anglický jazyk minimálne na úrovni B1 podľa Európskeho referenčného rámca.

 This textbook is above all devoted to the bachelor’s degree students of Geodesy and Cartography (GAK) at the Slovak University of Technology. It is also suitable as additional study material for students working on a master’s degree in GAK, external students, graduates of secondary technical schools for civil engineering and surveying, specialists in the practice of the above-mentioned areas, and doctoral students as well as pedagogical and specialized employees of the above-mentioned study branch. The assumption is that according to the European Reference Frame, the level of the English language of the users of this textbook is at least B1.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2017
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 120
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4685-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj