Akustika budov I

Akustika budov I

Tomašovič Peter , Dlhý Dušan , Buday Peter
stavebná urbanistická akustika. V učebnici sú spracované najnovšie odborné teoreticko-experimentálne poznatky, normatívne požiadavky a kritériá z oblasti stavebnej akustiky.
17,14

Súčasťou publikácie sú princípy navrhovania a posudzovania stavebných konštrukcií a budov v širokom rozsahu materiálového riešenia. Tieto konštrukcie sú podrobené analýze z hľadiska ich zvukovo-izolačných vlastností, so zreteľom na tvorbu akustickej pohody v interiérovom a exteriérovom prostredí chránených miestností a budov. V publikácii sú uvedené aj výpočtové metódy a princípy realizácie hlukových máp na určenie hlukovej záťaže na obvodové konštrukcie. Súčasťou sú aj moderné metódy projektovania pomocou simulácie hlukových pomerov vo vonkajšom prostredí s podporou počítača, ako aj stavebno-konštrukčné riešenia a navrhovania obvodových konštrukcií.  Učebnica obsahuje aj principiálne návrhy konštrukcií na útlm dopravného hluku protihlukovými bariérami.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 343
  • Rozmer [mm/formát]: A4
  • ISBN: 978-80-227-4383-9

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj