Technické zariadenia budov 3

Technické zariadenia budov 3

Straková Zuzana , Šabíková Jana , Leimberger Peter , Bodo Róbert
Vetranie a klimatizácia - cvičenia
9,97

Obsah publikácie je odborne zameraný na riešenie vysokých betónových budov. Teoretické a technologické riešenie uvádzanej problematiky je doplnené praktickými postupmi a konštrukčnými zásadami na navrhovanie nosných sústav vysokých budov. Niektoré výpočtové postupy sú doplnené príkladmi s konkrétnym numerickým riešením. Publikácia je určená ako učebné texty k prednáškam pre študentov 4. ročníka Stavebnej fakulty STU študijného odboru Pozemné stavby a architektúra. Zároveň je vhodnou pomôckou pre projektantov nosných betónových konštrukcií pozemných stavieb.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 288
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4362-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj