Numerical methods in theory of structures

Numerical methods in theory of structures

Ravinger Ján
Učebnica približuje užívateľom výpočtových programov teoretické pozadie používaných numerických metód.
6,94

Dominujúca numerická metóda je metóda konečných prvkov, ktorá je vysvetlená ako variant variačnej metódy. Takýto postup je vhodný na riešenie úloh teórie dosiek i stien. Okrem toho je pozornosť venovaná i diferenčnej metóde, ako i metóde konečných pásov. Teoretické postupy sú dovedené do konkrétnych výpočtových programov. Tieto postupy tvoria prílohu práce a užívateľ ich môže použiť na riešenie širokej škály praktických úloh. Učebnica je určená odborníkom pre statiku konštrukcií.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 156
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4234-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj