Ravinger Ján

Dr.h.c. prof. Ing. Ján Ravinger, DrSc.

Ukončil Stavebnú fakultu SVŠT v Bratislave v roku 1968  a ako najlepší študent bol vybraný pre stretnutie s prezidentom Československej socialistickej republiky Ludvíkom Svobodom. Po krátkom pôsobení v Doprastave začal pracovať v Ústave stavebníctva architektúry SAV. Tu sa postupne vypracoval na svetovo uznávaného odborníka pre teóriu konštrukcií. V rokoch 1983 až 1985 pôsobil na Univerzite v Damašku. V roku 1994 po konkurze nastúpil na miesto vedúceho Katedry stavebnej mechaniky Stavebnej fakulty STU. Funkciu vedúceho katedry zastával do roku 2000 a na tejto katedre pôsobí dodnes. Univerzita stavebného inžinierstva a architektúry „Ljuben Karavelov“ v Sofii mu v roku 2010 udelila čestný titul „Doctor honoris causa“.

Vo svojej vedeckej práci sa venuje problémom dynamiky a stability konštrukcií. Okrem vedecko-výskumnej činnosti je aktívny i v riešení úloh nastolených praxou. Profesor Ravinger má bohatú aktivitu vo vedeckej výchove a veľa dnešných autorizovaných inžinierov pre statiku stavieb začínalo práve pod jeho vedením.

Knihy autora