Pružnosť a plasticita

Pružnosť a plasticita

Ravinger Ján , Véghová Ivana
Vo všeobecnosti platí: „Nie je nič praktickejšie ako dobrá teória“. Toto je i motto predloženej publikácie, ktorá je určená odborníkom pre statiku konštrukcií.
10,7

V úvode sa nachádza opakujúca kapitola sumarizujúca teoretické základy a numerické postupy pre riešenie prútových sústav. Po uvedení všeobecnej teórie pre teleso ako trojrozmerná úloha sa prechádza na riešenie konštrukčných prvkov, u ktorých je jeden rozmer výrazne menší ako zostávajúce dva rozmery. Spracované sú úlohy stien i dosiek.

Pozornosť je venovaná i stabilite stien, teórii porušenia, ako i možnosti využívania pružno-plastických vlastností konštrukčných materiálov pri navrhovaní konštrukcií. 

Dominujúcou numerickou metódou je metóda konečných prvkov. Metóda konečných prvkov je vysvetlená ako variant variačnej metódy. Takýto prístup je vhodný pre riešenie úloh teórie dosiek i stien. Okrem toho je pozornosť venovaná i diferenčnej metóde a metóde konečných pásov. Teoretické postupy sú dovedené do konkrétnych výpočtových programov. Tieto programy sú prílohou publikácie a užívateľ ich môže použiť na riešenie širokej škály praktických úloh.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 252
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4478-2

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj