Zelené inžinierstvo a zelená chémia

Zelené inžinierstvo a zelená chémia

Čík Gabriel , Petráš Dušan , Földváry Veronika
Publikácia sa zaoberá koncepciou "zeleného inžinierstva"
21,29

Publikácia sa zaoberá koncepciou "zeleného inžinierstva", s akcentom na zabezpečenie trvalého rozvoja spoločnosti. V knihe je venovaná veľká pozornosť problémom súvisiacich s produkciou hlavne chemických odpadov. Opisuje kritériá na hodnotenie environmentálnych vlastností chemických látok a poukazuje na možnosti ako predchádzať ich emisiám do prostredia už pri výbere a projekcii chemického procesu v chemickom reaktore. Metodicky opisuje hodnotenie rizikových vlastností rozptyľovaných látok do vonkajšieho prostredia a výpočet ich koncentrácií. V samostatnej kapitole sú rozoberané aspekty znečisťovania vnútorného prostredia, najmä z pohľadu prítomnosti chemických polutantov a ich vplyvu na zdravie človeka.

Je určená širokej verejnosti zaoberajúcej sa novými prístupmi pri ochrane životného prostredia z pohľadu "eco-friendly" technológií a študentom vysokých škôl prírodovedného a technického smeru.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2016
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 167
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4610-6

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj