Bunkové kultúry a tkanivové inžinierstvo

Bunkové kultúry a tkanivové inžinierstvo

Jantová Soňa , Bakoš Dušan
Učebnica uvádza základné teoretické princípy a charakteristiky biológie bunkových kultúr; základné laboratórne vybavenie a bezpečnostné podmienky pre prácu s bunkovými, resp. tkanivovými kultúrami...
4,46

Učebnica uvádza základné teoretické princípy a charakteristiky biológie bunkových kultúr; základné laboratórne vybavenie a bezpečnostné podmienky pre prácu s bunkovými, resp. tkanivovými kultúrami; kultivačné a rastové podmienky bunkových kultúr; iniciáciu kultúry, vznik primárnej kultúry, subkultúry a vývin bunkovej línie a kontinuálnej bunkovej línie. Vysvetľuje základné charakteristiky bunkovej línie a bunkového kmeňa; histotypovú a organotypovú kultúru, rast buniek na trojdimenzionálnych štruktúrach a vznik tkanivového inžinierstva ako novej biotechnologickej disciplíny. Ďalej sa opisujú základné matrice, materiály a bioreaktory používané v tkanivovom inžinierstve. Učebnica je určená študentom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie 2. a 3. stupňa študijného programu Biotechnológia, ako aj poslucháčom biotechnologických, prírodovedeckých, lekárskych, farmaceutických, veterinárnych a poľnohospodárskych fakúlt a vedeckým pracovníkom začínajúcim používať bunkové kultúry ako svoj testovací model.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 2.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 131
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3899-6