Technológia ochrany ovzdušia

Technológia ochrany ovzdušia

Čík Gabriel , Lesný Juraj
Publikácia sa zaoberá problematikou ochrany ovzdušia pred znečisťovaním priemyselnými exhalátmi.
17,14

Publikácia sa zaoberá problematikou ochrany ovzdušia pred znečisťovaním priemyselnými exhalátmi. V knihe je venovaná veľká pozornosť modelovaniu rozptylov do ovzdušia. Opisuje princípy činností zariadení a technológií, ktoré znižujú podiel unikajúcich tuhých, kvapalných a plynných emisií do vonkajšieho ovzdušia. V samostatnej kapitole sa rozoberajú špecifické aspekty analýzy ovzdušia a legislatívna zásady výpočtu a stanovenia znečisťujúcich látok v ovzduší. Publikácia je rozšírená o základy meteorológie a klimatológie.

Určená je širokej verejnosti zaoberajúcej sa danou problematikou a študentom vysokých škôl prírodovedného a technického zamerania.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 2. rozšírené vydanie
  • Vydanie rok: 2017
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 247
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4670-0