1 2 3 4

Modelovanie následkov únikov nebezpečných látok

Labovská Zuzana , Labovský Juraj , Jelemenský Ľudovít
Učebnica sa venuje odhadu následkov úniku nebezpečných látok do okolia. V prípade rozptylu toxických látok je možné vyhodnotiť do akej vzdialenosti od miesta havárie ...
20

Učebnica sa venuje odhadu následkov úniku nebezpečných látok do okolia. V prípade rozptylu toxických látok je možné vyhodnotiť do akej vzdialenosti od miesta havárie sa budú dosahovať život ohrozujúce koncentrácie nebezpečnej látky. V prípade požiarov horľavých kvapalín a skvapalnených plynov sa vyhodnocuje hustota toku tepla pôsobiaca na receptor, ktorý je vystavený pôsobeniu tepelnej radiácie zo vzniknutého požiaru, či už ide o požiar mláky, tryskový plameň alebo ohnivú guľu ako dôsledok vzniku BLEVE efektu. V prípade výbuchu, ktorý má za následok pohyb pretlakovej vlny od epicentra výbuchu je možné odhadnúť deštrukčné následky na receptor. Učebnica  obsahuje praktickú aplikáciu matematických postupov v  riešených príkladoch, s  cieľom pochopiť  vzťahy medzi vstupnými a výstupnými dátami pri modelovaní následkov únikov nebezpečných látok.


Bližšie informácie a ukážkové strany z publikácie nájdete na našom Facebooku TU.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: Vysokoškolská učebnica
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2021
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 278
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-5094-3

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj