Praktikum z analytickej chémie

Praktikum z analytickej chémie

Hercegová Andrea
Laboratórne cvičenia (LC) z analytickej chémie (AC) predstavujú dôležitú časť výučby analytickej chémie.
8,45

Táto učebná pomôcka je orientovaná najmä na výučbu v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho štúdia na FCHPT STU v Bratislave. Nie je to teda všeobecná a vyčerpávajúca laboratórna príručka. Obsahuje len vybrané úlohy a s nimi súvisiace vybrané pokyny pre laboratórne činnosti. Napriek tomu, vzhľadom na veľkú tradíciu vysokej kvality výučby na FCHPT, je zrejme možné využitie obsahu týchto skrípt aj na iných školách. Laboratórne cvičenia z analytickej chémie dávajú možnosť zvládnuť niektoré činnosti súvisiace s typickou prácou vo všeobecnom chemickom laboratóriu a na viac typicky analytické činnosti. Okrem toho, vzhľadom na široký rozsah chemických objektov v LC AC, možno tvrdiť, že výučba pomôže študentom zabezpečiť zvládnutie všeobecných chemických základov, najmä v roztokovej chémii.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: skriptá
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2013
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 242
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-3907-8

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj