Viabilita, proliferácia a smrť buniek kultivovaných v in vitro podmienkach

Viabilita, proliferácia a smrť buniek kultivovaných v in vitro podmienkach

Jantová Soňa
Prvá časť monografie sa venuje teoretickému spracovaniu problematiky v oblasti viability bunky, signálnych dráh, faktorov poškodenia buniek, bunkovej smrti a prejavov nekrózy, apoptózy a autofágie.
2,22

Prvá časť monografie sa venuje teoretickému spracovaniu problematiky v oblasti viability bunky, signálnych dráh, faktorov poškodenia buniek, bunkovej smrti a prejavov nekrózy, apoptózy a autofágie. Všetky tieto procesy sú ilustrované obrázkami, resp. schémami. V druhej časti monografie sú detailne rozpracované jednotlivé morfologické, biochemické a molekulárno-biologické metódy, ktoré vychádzajú z vlastnej experimentálnej práce. Podrobne sa opisujú metódy sledovania bunkovej viability, proliferácie a bunkovej smrti. Táto časť monografie slúži ako manuál moderných molekulárno-biochemických metód, ktoré možno hneď prakticky použiť. Určená je študentom študijného odboru Biotechnológia, ako aj študentom a vedeckým pracovníkom, ktorí sa  zaoberajú problematikou bunkových kultúr.  

 

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 2.
  • Vydanie rok: 2014
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 60
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4206-1