Odstraňovanie benztiazolových derivátov z odpadových vôd procesmi s využitím ozónu

Odstraňovanie benztiazolových derivátov z odpadových vôd procesmi s využitím ozónu

Derco Ján , Melicher Michal
Monografia pojednáva o zdrojoch, využívaní a vlastnostiach benztiazolových derivátov a o procesoch ich odstraňovania z odpadových vôd s cieľom minimalizovať ich vplyv na vodné prostredie a zdravie človeka.
5,7

V prvej kapitole sú zhrnuté rešeršné poznatky o škodlivých účinkoch týchto látok na človeka a vodné prostredie. Druhá kapitola je zameraná na rešeršné výsledky výskumu procesov s využitím ozónu pre odstraňovanie, transformáciu a detoxikáciu týchto látok, resp. odpadových vôd s ich obsahom pre umožnenie ich biologického čistenia a následne ich bezpečného vypúšťania do recipienta. V tretej kapitole sú zhrnuté výsledky výskumu autorov tejto monografie, ktoré boli realizované na Oddelení environmentálneho inžinierstva na FCHPT STU pri riešení projektov VEGA a APVV, ktorý bol orientovaný hlavne na degradáciu a transformáciu jednotlivých vybraných látok (benztiazol a 2-merkaptobenztiazol), viaczložkových modelových odpadových vôd i reálnych priemyselných odpadových vôd s ich obsahom. Vo štvrtej kapitole sú zhrnuté najvýznamnejšie rešeršné poznatky a výsledky vlastného výskumu detoxikácie odpadovej vody s obsahom BT derivátov a umožnenia ich následného biologického čistenia, minimalizácie vypúšťania týchto látok do recipienta a tým aj ochrany povrchových i podzemných vôd a ľudského zdravia.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 108
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4477-5

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj