Derco Ján

doc. Ing. Ján Derco, DrSc.

Narodil sa v roku 1953. Na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU pôsobí od roku 1978. Pracuje v Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva, Oddelenie environmentálneho inžinierstva. Jeho výskumná činnosť bola zameraná na optimalizáciu hydraulickej ochrany podzemných vôd, modelovanie bioreaktorov čistenie odpadových vôd, navrhovanie, intenzifikáciu a optimalizáciu biologických procesov čistenia odpadových vôd. Ostatných asi 10 rokov sa prioritne venuje integrovanému modelovaniu komunálnych systémov odpadových vôd a odstraňovaniu syntetických špecifických, toxických a biologicky rezistentných látok z vôd reakciami s využitím ozónu, nanočastíc a ich kombináciami s biologickými procesmi. Prednáša a vedie cvičenia z predmetov Procesy a technológie čistenia odpadových vôd, Environmentálne inžinierstvo, Modelovanie a simulovanie procesov ochrany zložiek životného prostredia, Ochrana a sanácia pôdy, Modelovanie zložiek ochrany životného prostredia. 19 rokov pôsobil externe na FCH VUT v Brne, kde prenášal predmety Technologie vody a Špeciální a nové technologie čištění odpadních vod.

 

Knihy autora