Aplikácia simulačných metód pri projektovaní výrobného systému

Aplikácia simulačných metód pri projektovaní výrobného systému

Matúšová Miriam
V monografii sú analyzované výsledky výskumných projektov a prác optimalizácie materiálových tokov subsystémov výrobných systémov v rôznych priemyselných odvetviach.
5,7

V závislosti od výrobných programov podnikov sú navrhované  inovácie s cieľom zvýšiť produktivitu výroby s využitím inteligentného senzorického vybavenia a robotov. Pružné nahradzovanie práce človeka robotom sa navrhuje v rôznych úrovniach subsystémov, ako je výroba, logistika, skladovanie, údržba, riadenie dátového prenosu informácií. V rámci navrhovaných zmien vo výrobnom procese sú analyzované návrhy prostredníctvom virtuálnej industrializácie, ktorá má zabezpečiť to, že výrobné procesy sú vyladené, upravené alebo nastavené na prácu v reálnom čase. Monografia je určená študentom bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia aj pracovníkom zaoberajúcim sa problematikou optimalizácie materiálových tokov.

Vlastnosti knihy

  • Edícia: monografia
  • Vydanie číslo: 1.
  • Vydanie rok: 2015
  • Väzba: V2
  • Počet strán: 88
  • Rozmer [mm/formát]: B5
  • ISBN: 978-80-227-4487-4

Ľudia, ktorí si kúpili tento produkt si kúpili aj